Żurawie FASSI spełniają wymogi dyrektywy maszynowej Unii Europejskiej i są oznaczone symbolem CE. Obliczenia wytrzymałościowe spełniają warunki normy natężenia pracy DIN 15018, grupa H1/B3, gwarantującej minimalną wytrzymałość konstrukcji wynoszącą 60 000 cykli roboczych. Firma FASSI została uprawniona do sprzedaży i montażu swoich wyrobów przez Urząd Dozoru Technicznego i od wielu lat posiada niezbędne certyfikaty i uprawnienia NATO oraz dopuszczenie Wojskowego Dozoru Technicznego w Polsce.

Do żurawi dostępny jest osprzęt zwiększający stopień ich wykorzystania. Są to m.in. świdry, manipulatory do słupów, czerpaki do materiałów sypkich, widły paletowe oraz chwytaki do palet, drewna lub złomu.